نشر داستان
هم‌رسانی کنید

داستان طنز «همیشه پای یک مادرزن در میان است» یا «نام من چیست» به قلم «بهداد دالوندی» در مجله داستانی بیدار منتشر شد. این داستان که یک خودزنگی‌نامه کوتاه به زبان طنز است به ماجرای نام‌گذاری فرزندان در دهه شست و دشواری‌های آن می‌پردازد. در بخشی از داستان فوق در مجله داستانی بیدار می‌خوانیم:

بستگان ما خیلی مذهبی بودند و اعتقاد داشتند اسم بچه حتماً باید از نام یکی از اولیای الهی گرفته شده باشد. این اعتقاد موجب شده بود که کل افراد طایفه پرجمعیت ما با مجموع ده بیست اسم دخترانه و پسرانه نام‌گذاری شوند؛ طوری که اگر در یک مراسم شلوغ فامیلی مثل عزا یا عروسی با صدای بلند صدا می‌زدی: مریم! هجده نفر سرشان را برمی‌گرداند و تازه اگر می‌گفتی: «مریم، زن حسین، دختر حاج ممد!» باز سه چهار نفری برمی‌گشتند ببینند چه‌کارشان داری.