اشعار طنز

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

ازدواج من

آن تجردگرای من بودم دشمن ازدواج و زن بودم……

الکی؛ مثلاً

جدیداٌ میگَن که بنده هم فلانم، الکی! بعدشم میگن بیا ببین چه‌ها شد، مثلا! فی‌المثل میگن که یارانه زی…

پادگانِ ابرو

مرا چشمی ست خون‌افشان ز دست آن کمان‌ابرو که صدتا پاچه بز هم نباشد مثل آن ابرو به‌ندرت دیده‌ام من ص…

تب دکترا

مست دکتر می‌شود، هشیار دکتر می‌شود خواب دکتر می‌شود، بیدار دکتر می‌شود در وطن، دکتر شدن دیگر کلاسش …

جواب منطقی

داخل یک فروشگاه بزرگ نوجوانی خرید یک سیگار فندکی زد و آتشش افروخت دود بنمود در همان بازار…

دانشجوی مهندسی

دانشجوی مهندسی، عادت داره به بی‌کسی عمرشو هی پای کتاب، طی می‌کنه تو رختخواب…